De laatste post

Orienteering-news website

vrijdag, maart 30, 2007

VVO-statuten junioren

In het kader van de voorbereidingen voor Jwoc 2008 in Zweden krijgen de VVO- junioren vanaf dit jaar een statuut opgeplakt van het VVO. De statuten zijn niet vast en zullen 3 keer per jaar geëvalueerd worden. In elke periode zullen er een aantal wedstrijden zijn, tijdens de welke er van de kandidaten een prestatie verwacht wordt. Daarnaast zullen er ook nog een aantal andere criteria opgelegd worden. De indeling gebeurt op volgende basis:

A-statuut
Hierbij behoor je als je verondersteld wordt een zeer goede kans te maken voor het behalen van een selectie voor de JWOC in Zweden, en dat je in staat bent daar ook een goede prestatie neer te zetten. Je wint regelmatig een wedstrijd van de nationale kalender. Je wil er echt voor gaan en je bent bereid om daarvoor de nodige inspanningen te leveren.

B-statuut
Dit is als het ware een soort “wachtkamer”. Als het wat meezit ben je in staat een selectie te behalen voor Zweden. Je haalt op dit moment (nog) niet (meer) het hoogste niveau, of je hebt wat gebrek aan motivatie en levert onvoldoende trainingsarbeid, … Alleszins geloven we erin dat je potentieel hebt om een A-statuut waard te zijn maar om een bepaalde reden haal je nu dat niveau niet.

C-statuut
Dit statuut krijg je als je niet direct de motivatie en ambitie hebt om deel te nemen aan JWOC of JEC. Nochtans wil je graag bij het team horen en wil je ook nog zaken bijleren om je niveau op te trekken. In elk geval is je niveau op dit moment ontoereikend om enige kans op selectie te maken. De atleten met C-statuut krijgen ook geen bijkomende verplichtingen opgelegd.

Wat betreft de financiële gevolgen verbonden aan een statuut, wordt volgende regeling getroffen. De bijdrage van VVO wordt verdeeld volgens het volgende principe:

VVO-bijdrage = x.A-statuut + y.B-statuut + z.C-statuut

Waarbij x, y en z het aantal deelnemers zijn met het betreffende statuut. Binnen de vergelijking is A = 2.C en B = 1,5.C.

Een voorbeeld ter verduidelijking: op een bepaalde stage zijn er 2 mensen met A-statuut, 4 met B en 3 met C. De VVO-bijdrage voor die stage is €650. Dit betekent dat bij de mensen met C-statuut VVO € 50 bijdraagt in de kosten, bij B-statuut € 75 en bij A-statuut € 100.

Op deze regel is 1 uitzondering: de geselecteerden voor de JEC hebben allen dezelfde persoonlijke bijdrage.

De toekenning van de statuten gebeurt na het BK middle distance (tot dan hebben de atleten nog geen statuut), de testwedstrijd van 1 juli en de JEC. Voor elke periode worden volgende wedstrijden als referentie gebruikt

periode 1
nationale 1 , interland, BK middle distance
periode 2
nationale 2, nationale 3, testwedstrijden 30/06 en 01/07
periode 3
BK long, nationale 4, JEC

Naast deze wedstrijden is er elke periode ook een fysieke test en zijn er (per statuut) enkele administratieve verplichtingen waarmee rekening wordt gehouden.

Sinds kort zijn de statuten voor de eerste periode bekend gemaakt.

Statuten junioren 2007, periode 1

A-statuut
Miek Fabré (V)
Jeremy Genar (M)
Jochen Verdeyen (M)

B-statuut
Dennis Ducro
Elisabeth Henkes
Wouter Leeuws
Elien Melis
Yannick Michiels
Saartje Sallaerts

C-statuut
Jonathan Bruffaerts
Niel Deijgers
Yves Limborgs
Tom Nijsten
Adriaan Pelckmans
Sien Verdeyen
Sanne Verschuren
Kim Wallaert

Proficiat aan Jeremy Genar, Miek Fabré en Jochen Verdeyen, zij krijgen voor de eerste periode een A-statuut. Een bedenking die hier bij kan gemaakt worden, in eerste instantie werd er gesproken over 2 meisjes en 2 jongens met A-statuut, maar dat is blijkbaar anders uitgedraaid. Niet genoeg vrouwen die aan de omschrijving van het A-statuut voldoen?

Jeremy en Miek waren overduidelijk de besten op alle selectiewedstrijden, de laatste tijd geven ze best wel een onoverwinnelijke indruk. Jochen Verdeyen was winnaar van nationale 1, maar is sinds kort geblesseerd aan zijn voet waardoor hij de interland en het BK heeft moeten missen. Hopelijk is alles snel terug in orde voor ons sprinttalent!
Ook hier kan afgevraagd worden waarom er 3 maal tijdens het jaar opnieuw een statuut wordt toegekend. Terwijl er duidelijk geen volledige periode moet gepresteerd worden. Deelnemen en winnen aan een van de wedstrijden volstaat voor het behalen van een A-statuut.

Voor de rest van de junioren is het nu belangrijk om een tandje bij te steken en te bewijzen dat ook zij er wat van kunnen! Blijven trainen is dus de boodschap en op die manier kunnen we ons van onze beste Belgische kant laten zien op Jwoc 2008 in Zweden.

bron: http://www.vvoploegen.sohosted.com/Juniorenwerking2007.doc