De laatste post

Orienteering-news website

zaterdag, oktober 28, 2006

VVO = KOL + 2 ??

Naar jaarlijkse gewoonte is er een slechte communicatie omtrent kandidaten seniorenploeg. Wat nieuw is is dat er nu maatregelen worden getroffen met financiële gevolgen, wat neer komt op een boete. De boete houdt in dat aan degenen die zich niet "op tijd" hebben opgegeven er ook geen geld wordt gespendeerd.

Verrassend is dat buiten de "A-statuut geselecteerden" enkel KOL'ers zich hebben opgegeven. Hoe en door wie dit is gebeurd is een vraag die makkelijk kan beantwoord worden in een "comment".

Andere vraag is of alle A-statuut geselecteerden zich wel degelijk hebben opgegeven. Eveneens iets dat kan nagegaan worden. Er zou hieromtrent dan ook consequent moeten worden opgetreden, d.w.z. ook de geselecteerden die zo toevallig een A-statuut konden verkrijgen krijgen toch een C-statuut wegens niet opgeven.
Een boete wordt toch ook gegeven aan iedereen die door het rood licht rijdt, of hoeven degenen die met een porsche rijden dit niet te betalen??

Wat VVO wenst te bereiken is een beter engagement aangaande "invullen van documenten (whereabouts, opgeven als kandidaat,...)". En hier hebben ze ergens een punt.

Maar wat bereik je met boetes als deze? C-statuut kandidaten gaan zelf op stage op eigen initiatief, gaan zeker niet mee op stage met VVO want de prijs die ze ervoor moeten betalen is nauwelijks in te schatten, maar waarschijnlijk hoger dan dat ze zelf iets organiseren (de coach moet worden betaald). Dat net terwijl de interesse in stages van VVO-senioren moest worden opgekrikt krijgt het dus een extra deuk.

Ook VVO zou al eens een les moeten hebben getrokken uit voorgaande jaren. In andere landen wordt het opnemen in de seniorenploeg beslist door de trainers. In vlaanderen wordt het beslist door het al of niet sturen van een mailtje.
Voor 2008 stel ik voor dat de taak van "het opgeven van kandidaat seniors" wordt overgelaten aan
- ofwel "de seniorentrainer"
- ofwel één verantwoordelijke per club
Voor 2007 stel ik voor dat de regeling herbekenen wordt... de VVO-stages zouden wel eens kunnen uitdraaien in KOL-stages.

30 Comments:

 • At 28/10/06 10:59, Blogger Heun said…

  Ik heb half augustus een mailtje van Sonia Goossens gekregen (lid van de ploegencommissie) of ik me beschikbaar wilde stellen voor de seniorenploeg, waar ik dus positief heb op geantwoord. Hopelijk wordt het euvel tussen overige kandidaten vlug verholpen. In de toekomst is het misschien aan te raden dat een actief lid van de VVO-seniorploeg ook zetelt in de ploegencommissie, dan kan er rechtstreeks ingegrepen worden in de communicatie die dreigt mis te lopen. Maar ja, eerlijk gezegd, voor zo'n zaken zie ik niet veel mensen warm lopen. Voor mezelf maakt het niet zo veel uit, daar ik toch een redelijk druk bezet programma heb om m'n militaire carriere op poten te zetten, zie ik niet veel kans om aan burgerevenementen mee te doen.

   
 • At 28/10/06 11:52, Anonymous joost said…

  Dat mailtje dat heun van Sonia Goossens heeft gekregen heb ik dus helemaal niet ontvangen!!! Wie heeft dit wel nog ontvangen en wie niet? Toch niet normaal dat er zijn die dit wel ontvangen hebben en sommigen die dit niet ontvangen hebben?

   
 • At 28/10/06 11:54, Anonymous Walter said…

  Als secretaris van de VVO Ploegencommissie wil ik langs deze weg toch even de situatie verduidelijken aan iedereen.

  In de VVO bijlage van juli/augustus (welke via de clubbladen verspreid wordt en tevens consulteerbaar is op de VVO website) staat expliciet vermeld dat alle kandidaten voor het VVO seniorsteam 2007 zich moesten aanmelden bij Sonia (= VVO secretariaat) voor eind augustus.

  Omdat het aantal kandidaten op dat ogenblik zeer beperkt was is er een bericht geplaatst op de VVO website met een nieuwe deadline mid september.

  Er zijn geen individuele mails gestuurd naar de leden van het huidige seniorsteam om zo de andere atleten (die dit jaar niet in het team zaten) niet te benadelen.

  Op de recente vergadering van de Ploegencommissie was in de eerste plaats de trainer zeer ontgoocheld over de beperkte interesse van de atleten. Het (niet te onderschatten) werk dat hij hier belangeloos insteekt is quasi niet gerelateerd naar het aantal atleten dus had hij veel liever met een grotere ploeg gewerkt. Om hieraan tegemoet te komen is beslist om alsnog een opening te laten naar de anderen om alsnog de groep te vervoegen. Er werd afgesproken om dit kenbaar te maken door opnieuw een bericht te zetten in de VVO bijlage en een bericht op de VVO website. Ik heb dan zelfstandig beslist om ook nog eens de clubsecretarissen van alle clubs aan te schrijven met de vraag dat zij aktie zouden willen nemen binnen hun club (via mail, via website, ...). Voor Omega heb ik zelf een berichtje op de Omegawebsite geplaatst.

  Wat betreft de selectie voor het A-statuut is de huidige selectie 100% in lijn met het reglement hierrond (3 heren + 1 dame) en dit onafgezien of men zich nu al dan niet heeft opgegeven voor het seniorsteam (er is dus niemand uit de boot gevallen), atleten waarvan de trainer en de ploegencommissie ook vinden dat zij dit statuut waardig zijn. Op de discussie om nog atleten toe te voegen aan de selectie (een mogelijkheid die de trainer en de Ploegencommissie heeft) is er na een discussie beslist om niemand toe te voegen.

  Waarom er enkel KOL-lers gereageerd hebben kan ik ook niet verklaren. Hebben zij mekaar aangestoken, is er een interne trigger geweest, ... is op dit ogenblik irrelevant.

  Vanuit de Ploegencommissie is er geen bezwaar dat er in de toekomst een vertegenwoordiger van het seniorsteam naar de vergadering komt; integendeel op deze manier hebben wij ook een rechtstreekse communicatie met deze groep om hen te wijzen op hun rechten maar ook op hun plichten. Behoren tot dit team heeft bepaalde voordelen maar er zijn ook een aantal consekwenties aan verbonden die moeten nageleefd worden (zie het bericht op de VVO website).

  Atleten die nog niet ingeschreven waren moeten voor zichzelf uitmaken of ze dit alsnog al dan niet willen doen. Zij moeten voor zichzelf de voor- en nadelen tegenover elkaar afwegen.

  Rond het statuut dat de nieuwe kandidaten zullen krijgen heeft de Ploegencommissie met unaniemiteit deze beslissing genomen en dit kan enkel herroepen worden door de Raad van Bestuur van VVO.

   
 • At 28/10/06 12:47, Blogger Heun said…

  Zoals Walter al aangaf en om polemiek te vermijden, eventjes iets verduidelijken omtrent mijn post. Via de officiële kanalen was ik dus al op de hoogte gesteld van de deadline van het kandidatuursschap. Tevens op dat moment werkte ik ook nog op het secretariaat van VVO en stond ik dus in rechtstreeks met Sonia, die terecht benadrukte, dat ik op tijd m'n kandidatuursschap moest bevestigen. Dat er zoveel atleten niet op de hoogte waren van de deadline vind ik wel frappant, aangezien uit deze website en andere wel degelijk blijkt dat de meeste senioratleten frequente internetbezoekers zijn.

   
 • At 28/10/06 15:29, Blogger dries said…

  concreet actieplan:

  1) trainer bepaald een selectie van 20-25 lopers die hij een B-statuut waardig acht (de excellijst die er is voor de selectie voor A-statuut kan alvast dienen)
  2) aan deze selectie wordt gevraagd of ze kandidaat zijn voor het volgende seizoen
  3) mensen die niet zijn opgenomen in deze selectie kunnen zich nog kandidaat stellen voor een C-statuut
  4) Er wordt eventueel een selectie gemaakt voor een A-statuut, al ben ik niet overtuigd dat de regeling van A-statuut een motivator is, in tegendeel. Teveel mensen voelen zich benadeeld en gaan niet meer deelnemen aan stages.
  VERDER
  5) voor stages maakt de trainer een selectie, beperkt aantal plaatsen: vb 8 (busje vol). Deze selectie wordt gevraagd of ze kunnen deelnemen, indien niet, worden reserves gezocht. Indien dit onmogelijk is moet nagegaan worden waarom, en eventueel gezocht worden naar alternatieve data / alternatieve locaties die een lager kostprijs tot gevolg hebben voor de atleten.

   
 • At 28/10/06 16:26, Anonymous Anoniem said…

  Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   
 • At 28/10/06 16:35, Anonymous luc M said…

  Ik denk dat elke beslissing van een commissie kan gewijzigd worden door een andere beslissing van die commissie. Ik denk dat we in deze zaak zeer voorzichtig moeten zijn, er is hier heel wat (en niet van het minste) O-belang mee gemoeid.
  Zoals in mijn mail naar enkelen al vermeld is het nu enige kalmte beter dan hard roepen...

   
 • At 28/10/06 21:20, Anonymous Anoniem said…

  anonymous>>
  Er is ook nog altijd niet gezegd wat de bedoeling is.
  De ploegencomissie vraagt alleen niks meer te zeggen.

   
 • At 29/10/06 11:30, Anonymous Anoniem said…

  Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   
 • At 29/10/06 11:55, Blogger Heun said…

  Om toch iets recht te zetten. Tussen Sonia en mij is er GEEN persoonlijk emailverkeer geweest om m'n kandidatuur te stellen. Er is alleen mondeling nog eens overlegd geweest dat ik m'n kandidatuur op tijd moest binnenbrengen tijdens de werkuren. Blijkbaar vallen veel mensen over dat emailverkeer, maar m'n punt was gewoon dat er wel degelijk informatie naar buiten was gebracht wanneer de kandidaturen moesten gesteld zijn. Dit is ook m'n laatste reactie hierop, ik denk dat het meer zin heeft de desbetreffende instanties persoonlijk aan te spreken dan post en reply op een forum. Vriendelijk groeten, Dries Heuninckx.

   
 • At 29/10/06 13:44, Blogger Dirk said…

  Ik zou heel graag hebben dat de anonieme schrijver tenminste het lef heeft om zijn naam te geven en dat hij mij eens belt. 0475/89 82 09.
  Want zulke laag bij de grondse verwijten pik ik niet!!!!!

   
 • At 29/10/06 15:29, Anonymous Walter said…

  Ik heb er geen problemen mee dat iedereen zijn mening zegt en soms zaken door elkaar haalt of punten aanhaalt waar hij (of zij) niet het fijne van afweegt maar ik heb wel problemen met personen die laster verkondigen zonder het lef te hebben van hun naam te vernoemen. Aan dergelijke personen ga ik ook verder geen tijd verspillen.

   
 • At 29/10/06 17:26, Blogger Luc Kol said…

  Ik treed voor 100% het standpunt bij van Walter en voor 250% dat van Dirk.
  Anoniem op een forum je gal uitspuwen terwijl je niet op de hoogte bent van het gebeuren getuigt van weinig respect en is zeer laf. Hier moet dan ook niemand mee rekening houden !Kunnen de website beheerders anoniemen niet de toegang ontzeggen?
  Als voorzitter van KOL kan ik zeggen dat alle Kollers persoonlijk hebben gereageerd.Zoals Walter en Dirk lieten verstaan is de nodige info verschenen op de website en in de VVO-bijlage. Aan deze procedure is er niets nieuw. Ik heb echter de indruk dat men liever ongezouten zijn mening op deze site plaatst in plaats van de informatie van VVO na te kijken .Deze site is niet het medium om problemen op te lossen. Dergelijke zaken moeten via de afgevaardigden van de clubs in de commissies gaan.
  Beperk jullie tot objectieve info over regionale, nationale en internationales wedstrijden.
  Het wordt hoog tijd dat er zich kandidaat elite lopers melden om te zetelen in de sportcommissie en / of de bestuursraad. Ik pleit er al jaren voor dat de elite lopers vertegenwoordigd zouden zijn in de commissies. Iedereen handelt en spreekt nu " fandi audiri, weten van horen zeggen. Wie is er op de hoogte van de opgelegde werking van VVO ? Weinig mensen denk ik. VVO runnen is alles behalve eenvoudig. Ik daag anoniem uit zich op korte tijd in te werken en onze een andere mogelijke, betaalbare werkwijze voor te stellen.
  Ik ben ook verontwaardigd dat er niet meer reacties waren om deel uit te maken van de VVO-ploegen. Ik heb op korte tijd een derde WRE uit de brand gesleept, maar voor wie en wat dacht ik. Ik heb een oproep gedaan om de elite lopers te motiveren, niet om de elitelopers kritiek te laten spuien ! Ik heb de nodige commentaren gekregen van FRSO, maar dat heb ik er voor over.

  VVO staat of valt met de wedstrijdjes voor 200 deelnemers !Vergeet dat niet !!
  Wie dit niet begrijpt moet dringend naar de algemene vergaderingen komen en de budgetten bestuderen.

   
 • At 29/10/06 18:22, Anonymous Anoniem said…

  Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   
 • At 29/10/06 18:31, Blogger Dirk said…

  Als we dan toch volwassen moeten worden, geef zelf het goede voorbeeld en reageer niet anoniem.

   
 • At 29/10/06 18:56, Blogger jeroen said…

  Comments kunnen vanaf nu (misschien tijdelijk) enkel worden geplaatst met een blogger account, ..

   
 • At 29/10/06 19:32, Blogger Winnie said…

  Eerst en vooral heeft de kern van de zaak voor mij weinig belang. Nooit intresse gehad om bij seniorploeg te gaan. Ik spreek me dus niet uit over het al dan niet verschijnen van boodschappen, ik zou er selectief overlezen.

  Het afdwingen van een derde WRE voor volgend jaar is heel mooi werk van VVO commissie (in de eerste plaats luc).
  Maar het spijtige vind ik dat diezelfde commissie graag bepaalde verhalen in de doofpot steekt. Ik vernam (uit vrij goede bron) dat het geval 'trainen op de jwoc-selectie-kaart' uitgebreid is besproken maar niets tegen ondernomen. En dat men hoopte dat het in die befaamde doofpot zou blijven zitten.
  Vraag is dan in hoeverre men op deze organisatie kan rekenen?

  Het veroordelen vd seniortrainer was idd wel zeer persoonlijk. En zeker die familiekwestie begrijp ik niet. Jammer dat dergelijke zaken als argumenten tegen de seniorcoach worden uitgespeeld.

  Blijkbaar vormt deze kleine sport met 200 leden genoeg rede tot discussie...

   
 • At 29/10/06 22:07, Blogger Yves said…

  beste bloggers,

  in mijn ogen zou deze blogsite een mooi forum kunnen zijn om over discussiepunten allerhande te argumenteren... maar absoluut NIET op deze manier. Kritiek kan en moet, maar als uw potje aan het overkoken is, reageer dan niet in een gefrustreerde bui en dan zeker NIET anoniem, want dat is ronduit laf, dat kan iedereen en werkt alleen destructief! Internet is een vluchtig medium en een comment is vlug gezet. Maak van deze blogsite aub geen kanaal om aan achterbakse destructiepolitiek te doen. Nog nooit zijn er problemen op deze manier opgelost.

  Er is een duidelijke oproep van verschillende beleidsmensen voor een actieve participatie van een seniorlid aan de ploegencommissie, dat is een constructieve manier van werken, dat is zoals het hoort! Het is DUIDELIJK dat er problemen aan de gang zijn, en als je er over nadenkt, zijn deze bijna allemaal terug te brengen tot communicatieproblemen. Problemen MOETEN aangekaart worden, maar nogmaals, niet op deze manier maar via de juiste personen en commissies op een volwassen manier.

  Ik roep dan ook op:

  * geen anonieme posts meer
  * dat de anonieme poster zich op zijn minst bekend maakt bij de personen die hij beschuldigt en dat hij zich eens goed bezint over het feit dat hij de slechtst mogelijke manier heeft gebruikt om problemen aan te kaarten, en nog achterbaks ook
  * steek geen problemen in de doofpot, zit allemaal samen en bespreek de problemen die er zijn in de daarvoor bestaande commissies en maak de verslagen openbaar zodat alle betrokkenen ze kunnen lezen (dus niet paswoord protected). Zorg er voor de er oplossingen komen voor de toekomst en verbeter de communicatie!

   
 • At 30/10/06 01:11, Blogger Desse said…

  Hey iedereen!
  Ook ik zal hier dan maar eens reageren:
  Eerst en vooral is deze site/blog zeker niet opgericht om kritiek te geven en VVO de grond in te boren. In vele landen beschikt de federatie over een goed ontwikkelde site, waar allerlei weetjes, nieuwtjes en verslagen op verschijnen (waarschijnlijk ook een duidelijker bericht in het geval indien er weinig senioren zich zouden opgegeven). Dit ontbrak soms wel op onze VVO-site, dus leek het ons interessant hier de laatste nieuwtjes/posts neer te pennen.

  Aan Luk:
  'Beperk jullie tot objectieve info over regionale, nationale en internationale wedstrijden.'
  Naar mijn mening is het artikel 'KOL+2=VVO' toch vrij objectief geschreven.
  Zelf ben ik niet echt een elite-loper, maar overwoog wel om me op te geven als lid van de seniorploeg. Maar ik moet zeggen dat ik me afvroeg en nog steeds afvraag wie er volgend seizoen de seniorentrainer wordt.
  Ook had ik op de VVO-site niets gelezen over kandidatuur stellen voor de seniorploeg. Terwijl ik die site toch geregeld bezoek, dus zo heel duidelijk of heel lang zal het er toch niet opgestaan hebben. Pas vanaf ik een mail kreeg via Peter Bleyens, was ik op de hoogte. Maar op dat moment had ik enkel nog de keuze tussen C-statuut of er niet bij te horen. Dus bijzonder goed zou ik de communicatie toch niet noemen en blijkbaar is het belangrijker snel te reageren op deze info dan snel te lopen tijdens de wedstrijden. (enkele feiten die dus in dit artikel vrij objectief vermeld worden).
  Over die 3e WRE zul je mij geen slecht woord horen vertellen, ik zal men uiterste best doen om op die wedstrijden aanwezig te zijn.

  De anonieme poster heeft, net als een ieder van ons, het recht zijn mening te verkondigen waar en wanneer hij wil, al had ik het zelf natuurlijk ook liever met een naam gezien.
  Oa. het BK-sprint probleem vind ik een terechte opmerking. Bij mijn weten is dat op Kapermolen heel wat anders opgelost. Daar heeft de organiserende club beslist om iedereen, waarvan ze hoorden die over de draad geklommen was, maar te declasseren. Dat zou dit jaar toch enige effect gehad hebben op de medailles, statuten- en BEL-ranking. Maar ook in Hasselt stonden nog personen op het podium waarvan ik weet dat die ook over de bewuste draad zijn geklommen. Terwijl 75% van de deelnemers daar niet de verplichte doorgang gevolgd heeft en tussen draad en beek doorgeklauterd zijn. Ook dit was volgens mij geen juiste oplossing (net zoals er dit jaar niet juist gehandeld is). Misschien in de toekomst (door er in de baanlegging rekening mee te houden) dit probleem voorkomen ipv op een of andere wanhopige manier te reanimeren.
  Verder haalt onze anonieme poster nog heel wat pijn- en probleempunten aan, waar misschien beter eens iets aan gedaan kan worden, ipv nu vooral over zijn identiteit verder te zagen.

  Ik hoop wel dat dit bericht niet te negatief overkomt. Want het is zeker niet de bedoeling om baanleggers (want ik vond die van Aarschot zeer goed gedaan), trainers (waar altijd wel een of andere atleet problemen mee zal hebben) en VVOafgevaardigden de grond in te boren. Want het blijft eerst en vooral heel knap dat ze hier toch veel van hun tijd en energie insteken, en zonder de vele vrijwilligers zou onze Belgische orientatiesport niet eens bestaan.
  Tot daar mijn mening.
  Vriendelijke groeten,
  Desmond.

   
 • At 30/10/06 03:01, Blogger dries said…

  Enkele antwoorden op opmerkingen hierboven vermeld:

  a)Dat mijn artikel een polemiek teweeg brengt klopt niet helemaal. Het is vooral de beslissing van de ploegencommissie die dat doet.

  b)Mijn post ivm het concreet actieplan was een voorstel naar volgend jaar toe. En waar trainer staat kan evengoed "commissie" of "aangesteld persoon" staan. Dus in geen geval een aanval op Dirk.

  c)Enkele mensen hebben me reeds gevraagd of ik geen interesse had om in de ploegencommissie en/of raad van bestuur wil zetelen. De antwoorden op dit artikel tonen ook aan dat hier ook vraag naar is vanuit deze organisaties.
  Ik denk eraan dit te doen. De bedoeling moet dan zijn opbouwend samen te werken. Enerzijds zou een betere 'interactie/communicatie' hierdoor mogelijk kunnen zijn. Anderzijds zou dit ook als doel moeten hebben organisatorische verbeteringen door te voeren in functie van een betere werking.

  d)Als 4e en laatste puntje wil ik iedere mogelijke kandidaat senior informeren over de geplande vergadering van VVO-seniorenploeg op
  5 november aanstaande om 10u op de regionale wedstrijd in Gerhagen.
  volgende punten staan op het programma:
  1. Problematiek rond de trainer
  2. Atleten VVO ploeg en statuten
  3. Planning 2007
  4. Budgetvoorstellen

  Vooral de verdeling van een budget over stages - wedstrijden is voorgaande jaren een belangrijk agendapunt. Om dit vlot te laten verlopen stel ik voor alvast al je ideeen ivm mogelijke stages - weekends - tests te mailen naar mij: driesvdk@gmail.com en Dirk: dirk.deijgers@scarlet.be

  e)wat betreft de intentie van deze blogsite; uiteraard is het vooral de bedoeling interessante weetjes/nieuwtjes te posten. Daarnaast is dit medium ongevraagd een communicatiemiddel geworden tussen atleet en bestuur wat de goede werking enkel ten goede kan komen (zolang er geen anonieme persoonlijke aanvallen worden gedaan)

   
 • At 30/10/06 10:04, Blogger dries said…

  Anonieme commentaren werden verwijderd.

   
 • At 30/10/06 20:20, Blogger an said…

  Ik vond dat die anonieme post toch een reeks interessante pijnpunten blootlegde, maar de toon was zeker te aanvallend. Het heeft geen zin de enkelen die zich belangeloos willen inzetten af te breken! Integendeel, en ik denk dat ze wel openstaan voor opbouwende kritiek of suggesties.

  Het feit dat hier zo massaal over gediscussieerd wordt, wil toch ook zeggen dat er iets niet is zoals het hoort... Da's een objectieve vaststelling...

  De bijeenkomst voor kandidaat-senioren, zou die niet beter hebben plaatsgevonden VOOR de deadline? Of wordt die alsnog verschoven?

  Anyway, goede communicatie is en blijft zeer belangrijk, maar is niet altijd evident... Misschien moet er maar eens een eenduidig communicatiesysteem (rond kandidaturen ed) worden uitgedacht en op papier gezet zodat iedereen waaraf en waaraan, en dat het elk jaar hetzelfde systeem is...

   
 • At 31/10/06 02:35, Blogger sofie said…

  even iets anders ivm WOC, de Noren zijn net terug van een trainingsstage in Ukraine. het terrein werd er niet al te speciaal bevonden, maar het terrein is zeker niet noors, de Noren plannen nog trainingen in Zuid Zweden, Denemarken, Frankijk en Portugal waar er gelijkaardig terrein te vinden is. Allen daarheen!


  Typisk norsk er skogen derimot ikke i Ukraina, men O-landslaget skal på samlinger i Sør Sverige, Danmark, Frankrike og Portugal hvor lignende terreng finnes. Den siste VM-samlinga er i Kiev i månedsskiftet juni-juli - en drøy måned foran mesterskapet.
  http://orientering.no/wfArticle.aspx?ArticleId=34933&OrgElementId=377

   
 • At 31/10/06 13:55, Blogger dries said…

  voorgaande post van anonieme persoon is te bevragen bij mezelf via email: driesvdk@gmail.com

   
 • At 8/11/06 10:58, Blogger dries said…

  nieuws: ploegencommissie bleef bij haar standpunt.
  Niet op tijd een mailtje gestuurd wil zeggen een C-statuut.

  Bovendien werd beslist dat de statuten pas herzien worden in mei: na het eerste selectieweekend. Een bijdrage voor een eventuele krokus- of paasstage zit er dus niet in voor hen.

  De A- en B-statuut atleten kunnen hun statuut ook verliezen als ze niet op tijd antwoorden op mailings of whereabouts niet op tijd invullen. Resultaten of trainingsgegevens spelen geen rol meer. Dit werd al eerder afgeschaft omdat de wisselwerking onvoldoende was.

  Naar volgend jaar toe werd overeengekomen dezelfde werking aan te houden, maar dan ook de oproep te lanceren op de vvo-website. Er zal niet gewerkt worden met mailing om mensen niet over te slaan. Het voorstel zelf een kern te selecteren werd om dezelfde reden weerlegd.

   
 • At 19/12/15 07:08, Blogger oakleyses said…

 • At 19/12/15 07:09, Blogger oakleyses said…

 • At 19/12/15 07:11, Blogger oakleyses said…

 • At 19/12/15 07:13, Blogger oakleyses said…

 • At 13/4/18 04:51, Blogger Fghkfhk Dfgaert said…

Een reactie posten

<< Home