De laatste post

Orienteering-news website

vrijdag, november 27, 2009

Briefing MSBN

De briefing voor de MSBN. Inschrijven kan nog ter plaatse zolang er kaarten voorhanden zijn.

Kaart

1:5000, hoogtelijnen: 1m
Herverkenning herfst 2009
Opgelet: in de open zone op de kaart zijn recent grondwerken uitgevoerd. Deze zone is verboden gebied en is gemarkeerd op de kaart en in het terrein.

Wedstrijd

Afstand: 6km
Postenbeschrijving op de kaart.
Er zijn variaties in de omlopen aangebracht. Toch heeft elke loper uiteindelijk dezelfde afstand afgelegd.

De afstand van het wedstrijdcentrum naar de competitiezone is ongeveer 500m. Opwarming gebeurt enkel op de gemarkeerde route naar de start en tussen de startplaats en de startbalise.

De start wordt gegeven om 20u00 stipt. Vergeet niet de emit te clearen voor de start.

Elke loper begint aan een eerste lus van 3km in het snelle terrein rond de Eikesberg. Op het einde van deze lus loopt de loper de wisselzone in. Deze ziet er als volgt uit:

In de wisselzone gooit elke deelnemer zijn eerste kaart in de daartoe voorziene bak. Vervolgens neemt elke deelnemer zijn tweede kaart met zijn naam en startnummer erop van het paaltje en vervolgt zijn weg. Hierbij zal de organisatie helpen om de loper de juiste kaart te doen vinden. Ook tijdens het tweede gedeelte van de wedstrijd zijn er variaties in de omlopen van de verschillende lopers.

De eindtijd is de tijd geregistreerd door de emit-badge. Uitzondering hierop is als er een sprint is voor een podiumplaats bij dames of heren. Diegene die eerst over de streep komt, juist voor de emit eindpost, zoals gezien door de organisatie of finish-foto, zal dan onafhankelijk van het moment van inleggen zijn correcte plaats toegewezen krijgen.